Най-голямата модна платформа в България

Условия за ползване

С посещението и използването на тези уебсайтове на интернет страницата на Drehi.bg, потребителят се съгласява с условията, които следват.

Функциониране на портала

Екипът на Drehi.bg се стреми да направи портала максимално достъпен и пригоден за всички посетители, но не може да гарантира, че уебсайтовете винаги ще бъдат достъпни и ще работят правилно. Drehi.bg не може да носи отговорност за възникнали щети, като резултат на недостъпност на уебсайтовете.

Данни и информации

Drehi.bg се стреми да предостави на своите потребители ясна и точна информация за продуктите и всички аспекти на купуването. На това обръщаме пълно внимание и много усилия, но все пак може да възникнат грешки. Drehi.bg не може да носи отговорност за точността на горепосочената информация или за каквито и да било материални или нематериални щети като резултат на грешни данни, неточна или неуместна информация. Това се отнася за продукти, дрехи и обувки от трети страни, както и за информация, предоставена от Drehi.bg независимо. За да проверите точността на информацията, винаги препоръчваме допълнителна проверка на продуктите в уебсайтовете на продавачите или в оригиналните уеб магазини - стигнете там директно чрез линковете предоставени от портала Drehi.bg.

Поверителност

Drehi.bg спазва изцяло поверителността на своите потребители и посетители и полага всички усилия да запази поверителността и сигурността на всички посетители. Засега портала Drehi.bg не съхранява никаква лична информация за потребителите (като бисквитки или пароли). Drehi.bg няма контрол и не може да носи отговорност за нарушения на сигурността и нарушаване на поверителността на трети страни, уеб магазини и портали, съдържанието на кои, се пренася в търсачката Drehi.bg.

Опровержение

Drehi.bg, нито INTERPROACTIVE d.o.o. не може да носи отговорност за преки или косвени, материални или нематериални щети, причинени от използването на информация, данни и материали от портала Drehi.bg. Логата, фотографиите, рекламните материали и защитените търговски марки на продуктите и партньорите са изцяло собственост на съответните трети страни и Drehi.bg не претендира никакви права върху тях.

Промени в страниците

Drehi.bg може да прави промени в страниците на портала по всяко време, включително и на тези Условия за ползване, без предупреждение. Винаги препоръчваме да проверите отново Условията за ползване, преди да използвате портала.

Абонирайте се за нашия моден бюлетин!

Никога не пропускайте най-добрите сигнали за намаления и модни новини!
връх